Dulingva ret-ĵurnalo
Esperanto-germana

Zweisprachiges Internet-Journal
Esperanto-Deutsch
parto A - originalaj tekstoj en la germana Teil A - Originaltexte auf Deutsch

Eŭropo kreskas - ĝis kie?

Kun la aliĝo de 10 ŝtatoj al EU la 1-an de majo 2004 EU-Eŭropo plivastiĝas denove pecete orienten. Ĉiu scias ke tio ne jam signifas la finon de la evoluo. Pluaj ŝtatoj staras en la atendovico. Sed ie kaj iam Eŭropo estos atinginta siajn limojn. Kie troviĝos tiuj limoj?

Europa wächst - wie weit?

Mit dem Beitritt von 10 Staaten zur EU am 1. Mai 2004 erweitert sich EU-Europa wieder ein Stückchen in Richtung Osten. Jeder weiß, dass das noch nicht das Ende der Entwicklung bedeutet. Weitere Staaten stehen in der Warteschlange. Aber irgendwo und irgendwann wird Europa seine Grenzen erreicht haben. Wo werden diese Grenzen sein?
Difini Eŭropon estas preskaŭ nesolvebla tasko. Kio ankoraŭ estas Eŭropo kaj kio ne plu, tion neniu povas diri. Kio koncernas la evoluon de la EU tamen estas ekonomiaj-geografiaj faktoj kiuj montras limojn. Rusio ekz. estas tiel grandega lando ke ĝi prezentiĝas kiel propra mondo. Ĝi povos tre bone kunlabori kun Eŭropo kaj tio ankaŭ certe okazos, sed Rusio tamen devos resti ekonomia regno separita de Eŭropo. Al tiu rusia ekonomia spaco apartenas ankaŭ landoj kiel Bjelorusio kaj Ukrainio. La demando pri Moldavio kontraŭe fariĝas krizeca. Moldavio estas ruman- lingva ĝis la Dnjestro, dum la regiono trans la Dnjestro - Transnistrio - havas rusan karakteron. Ĉu la limo de Eŭropo etendiĝos ĉe la Dnjestro?
Europa zu definieren ist eine schier unlösbare Aufgabe. Was ist noch Europa und was nicht mehr, das kann niemand sagen. Was die Entwicklung der EU betrifft, gibt es doch wirtschaftlich-geografische Gegebenheiten, die Grenzen aufzeigen. Russland z. B. ist ein so riesiges Land, dass es eine Welt für sich darstellt. Es kann und wird mit Europa sicher sehr gut zusammenarbeiten, aber es wird doch ein von Europa getrenntes Wirtschaftsgebiet bleiben müssen. Zum russischen Wirtschaftsraum gehören noch Länder wie Weißrussland und die Ukraine. Bei Moldawien hingegen wird es schon kritisch. Moldawien ist bis zum Dnjestr rumänischsprachig, während das Gebiet jenseits des Dnjestr - Transnistrien - russisch geprägt ist. Wird die Grenze Europas am Dnjestr verlaufen?
Jam pli komplike estos trovi la sudorientajn limojn de Eŭropo. Kien apartenas Turkio? Ĉu Turkio daŭre orientiĝos laŭ Eŭropo aŭ ĉu ne ekonomia komunumo kun islama karaktero kun Sirio, Irano, Irako, Jordanio kaj ... Israelo (?) estus ebla kaj sencohava? Ankaŭ tiuj landoj iam devos ekonomie kuniĝi kaj formi proksimorientan ekonomian komunumon.

Decidos fine la ekonomiaj interesoj kaj faktoj. Kompreneble ĉiuj aliĝ-kandidatoj devas plenumi unue la politikajn kaj jurajn kondiĉojn kaj ilia vivnivelo devos esti alproksimiĝinta jam forte al tiu de la EU antaŭ ol ili vere povas fariĝi membroj. Ĉu Turkio fariĝos membro de EU, tio ne estas unuavice homa-kultura demando (kristanismo - islamo), sed la demando, ĉu tiu lando povas evolui stabile direkte al Eŭropo kaj ĉu tio okazos. Tro frua aliĝo trokostus por Eûropo ĉiel kaj tial - trans ĉia politika retoriko - ne estas atendota. La ekonomiaj interesoj de Eŭropo finfine estos ĉi-koncerne pli fortaj ol la politikaj-militaraj interesoj de Usono.

Schon schwieriger wird es, die südöstlichen Grenzen Europas zu finden. Wohin gehört die Türkei? Wird sich die Türkei auf Dauer nach Europa ausrichten oder wäre nicht auch eine islamisch geprägte Wirtschaftsgemeinschaft mit Syrien, Iran, Irak, Jordanien und ... Israel (?) möglich und sinnvoll? Auch diese Länder müssen sich ja eines Tages wirtschaftlich zusammenschließen und eine nahöstliche Wirtchafts- gemeinschaft bilden.

Entscheidend sind letztendlich die wirtschaftlichen Interessen und Gegebenheiten. Natürlich müssen alle Beitrittskandidaten zuerst die politischen und rechtlichen Bedingungen erfüllen und ihr Lebensniveau muss sich dem der EU schon stark angenähert haben, ehe sie wirklich Mitglieder werden können. Ob die Türkei Mitglied der EU wird, ist somit nicht primär eine menschlich-kulturelle Frage (Christentum - Islam), sondern die Frage, ob sich dieses Land stabil in Richtung Europa entwickeln kann und wird. Ein verfrühter Beitritt käme Europa in jeder Hinsicht zu teuer und ist daher auch jenseits aller politischen Rhetorik auch nicht zu erwarten. Die wirtschaftlichen Interessen Europas werden diesbezüglich am Ende stärker sein als die politisch-militärischen Interessen der USA.

Se Eŭropo fariĝos tro heterogena, minacas disrompo de la komunumo. La politikistoj de Eŭropo vidu siajn limigojn kaj mastrumu sian politikan agadon laŭ tio.
Wird Europa zu heterogen, droht ein Zerbrechen der Gemeinschaft. Die Politiker Europas sind aufgefordert, ihre Grenzen zu sehen und ihr politisches Handeln dementsprechend zu gestalten.

 

Reiru al la ĉefpaĝo
Zurück zur Hauptseite